2022-12-20 06:57Pressmeddelande

Utan avtal: Servanet tvingas upphöra med leverans av bredband och drift av fibernätet till kunderna i Ragunda kommun den 1 januari

Då Ragunda kommun, via media, meddelat att man efter beslut i Kommunstyrelsen har för avsikt att inte skriva på det nya Nyttjanderätts- och uppdragsavtalet med Servanet, när det tidigare avtalet löper ut den 31 december 2022, kommer Servanet att bli tvungna att upphöra med leverans av bredband till kunderna i Ragunda kommun den 1 januari klockan 00.01. Det innebär att kunderna blir utan internetuppkoppling och tillhörande tjänster.

Beslutet om att upphöra med leverans av bredbandet till kunder i Ragunda kommun togs på ett extrainkallat styrelsemöte i Servanet den 16 december:
- Utan avtal kan vi inte leverera. Vi är ett kommunalägt bolag med en affärsmodell som bygger på att alla våra delägarkommuner har identiska avtal, samma skrivning och samma förutsättningar. Det här är självklart en väldigt tråkig utveckling och vi hoppas på ett underskrivet avtal innan nyår. Vi kan dock inte ha lokala avvikelser och särskilda bestämmelser i en kommun som inte gäller för övriga. Då urholkas hela affärsmodellen, säger styrelseordförande i Servanet Frida Burman.

Det nya avtalet för perioden 2023 och framåt var Ragunda kommun tillhanda i början av november, men alla delägarkommuner har haft skrivningen på remiss sedan juni månad i år.

- Jag förstår att det här ger de anslutna kunderna i Ragunda, och även sådana som är på väg in i fibernätet, en oerhört tråkig julklapp. Det är självklart inget vi önskar. Vår vilja är givetvis att fortsätta upprätthålla driften av fibernätet och erbjuda uppkoppling. Får vi in ett påskrivet avtal innan nyår så kommer vi att fortsätta göra det. I annat fall så ger Ragunda kommun oss inget annat val än att stänga ned, säger affärsområdeschef för Servanet Lars Norling.

För mer information, kontakta:
Frida Burman, styrelseordförande Servanet: 070-356 65 44.
Lars Norling, affärsområdeschef Servanet: 070-647 04 38.


Om Servanet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.


Kontaktpersoner

Lars Norling
Affärsområdeschef Servanet
Lars Norling