2022-02-01 05:10Pressmeddelande

ServaNet gör resultat på 8,7 miljoner kronor för 2021 – Digitalisering, smarta tjänster, IoT och sensorteknik i fokus 2022

Med ett resultat på 8,7 miljoner kronor för 2021 gör ServaNet ett bättre resultat än budget på 3,1 miljoner kronor. Fler anslutna flerfamiljshus och anslutning av dryga 1 000 villakunder är skäl till det goda resultatet. Detta i kombination med ett ökat behov och större efterfrågan av högre surfhastigheter och fler internettjänster hos kunderna.

Jag är väldigt nöjd över det resultat vi lyckas åstadkomma. Vi har ett till ytan stort och även väl utbyggt fibernät nu. Nyckelord framåt är digitalisering, smart tjänsteinnehåll, välfärdstjänster, IoT och sensorteknik. Vi har skapat oss en fantastisk grund att stå på, en stabil infrastruktur som vi via våra tjänsteleverantörer nu fyller med innehåll som bidrar med samhällsnytta för utveckling av det moderna samhället i de kommuner där vi finns, säger vd för ServaNet Göran Sörell.

Bolaget har nu cirka 30 000 fiberanslutna kunder i kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge, Härnösand, Ragunda och Strömsund. Till detta kommer många företag, offentliga verksamheter och bostadsrättsföreningar. Flera av de större villaområdena är färdigutbyggda och kvar är så kallade efteranslutningar till villakunder som inte anslöt sig när området byggdes ut samt fortsatt utbyggnad till landsbygd, vilket under 2022 blir ett av bolagets huvudfokus.

Totalt siktar bolaget på att ansluta cirka 1000 villakunder under 2022, utöver de flerfamiljshus och arbetsplatser ServaNet räknar med att fiberansluta.

Parallellt med det ökar nu både efterfrågan och behovet av smarta och uppkopplade tjänster för hem, företag och offentliga verksamheter. ServaNets roll som nyckelspelare i utvecklingen av sensornätverk har förstärkts under året. I samverkan med bland annat kommunala förvaltningar och fastighetsägare tar bolaget fram lösningar för att mäta exempelvis badvattentemperaturer, vattennivåer, inomhusklimat, snödjup, fukt, sopkärl och tillgång till parkeringsplatser.

− Jag tror vi ser en rejäl Covideffekt här. Efterfrågan och behoven från kunderna har aldrig varit så stora som det senaste året. Många spenderar mer tid hemma och behovet av bra surfhastigheter och ett uppkopplat hem har aldrig varit större. Det har även ökat efterfrågan från fastighetsägare som vill ge sina lägenhetskunder bra uppkoppling och smarta lösningar för att tidigt upptäcka avvikelser i  exempelvis fuktnivå, vattenläckage, och temperaturskillnader, sådant som skapar trygghet och bättre kvalitet för både den boende och för fastighetsägaren, säger affärsområdeschef för ServaNet Lars Norling.

Ett annat område där ServaNet bryter ny mark tillsammans med flera andra aktörer och med delägarkommunen Ånge är Vinnovaprojektet ”IoT för smart snöröjning”.

− När mjukvaran är färdigutvecklad kommer Ånge kommuns snöröjningsarbete att kunna utföras mer effektivt och områden där snö behöver röjas kan prioriteras. Snö röjs när och där det behövs helt enkelt. Här finns det mycket pengar att spara, inte minst i arbetstid, säger Platschef för ServaNets kontor i Ånge kommun Lars-Olof Persson.

 
För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell, ServaNet: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Lars Norling, ServaNet: 060-658 55 77 / 070-647 04 38.
Platschef ServaNet Ånge Lars-Olof Persson: 060-658 55 97 / 072-146 23 75.

Kommunägda bolaget ServaNet återfinns idag i kommunerna; Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand i Västernorrland samt i Ragunda, Strömsund och Berg i Jämtland.

IoT = Internet of Things.

 


Om Servanet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Lars Norling
Affärsområdeschef Servanet
Lars Norling