2021-02-05 04:58Pressmeddelande

ServaNet gör resultat på 14,7 miljoner kronor för 2020 – digitalt omställningsarbete i fokus för 2021

Med ett resultat på 14,7 miljoner kronor för 2020 gör ServaNet sitt bästa resultat hittills – och ett betydligt bättre resultat än budget på 2,7 miljoner kronor. Fler anslutna flerfamiljshus och anslutning av nära 1 700 privatkunder är de största skälen till det goda resultatet. För 2021 och närmaste åren framåt står nu ett digitalt omställningsarbete i fokus.

Vi gör ett fantastiskt bra resultat för året och med det antal kunder som vi nu har så bidrar det till goda löpande intäkter som gör att vi kan utveckla, underhålla och sköta driften av fibernätet på ett bra sätt till nytta för våra kunder, säger vd för ServaNet Göran Sörell.

 

Bolaget har nu närmare 30 000 fiberanslutna kunder i sina kommuner i Sundsvall, Timrå, Ånge, Härnösand, Ragunda, Strömsund och Berg. Till detta kommer många företag, offentliga verksamheter och bostadsrättsföreningar. Flera av de större villaområdena är färdigutbyggda och kvar är så kallade efteranslutningar till villakunder som inte anslöt sig när området byggdes ut samt fortsatt utbyggnad till landsbygd. Därför svänger nu bolagets verksamhet alltmer över från anslutningar - till att även utveckla nätet via tjänsteleverantörernas smarta och uppkopplade tjänster för hem, företag och offentliga verksamheter.

  Vi kommer under året lägga stort fokus på att stödja våra ägarkommuners digitala omställningsarbete. I Ånge till exempel har vi det senaste halvåret haft ett pilotprojekt med digital tillsyn på två gruppbostäder inom LSS som en ökad trygghet för de boende och för dem som arbetar där. Det projektet fortsätter vi med och har siktet inställt på fler liknande projekt under året, säger affärsområdeschef för ServaNet Lars Norling.

 

I det digitala omställningsarbetet finns även utvecklingen av sensornätverk där ServaNet är en nyckelspelare. I samverkan med bland annat kommunala förvaltningar och fastighetsägare tar bolaget fram lösningar för att mäta exempelvis badvattentemperaturer, vattennivåer, inomhusklimat, snödjup, fukt, sopkärl och tillgång till parkeringsplatser.

Kort och gott kan man säga att allt som har ett värde går att mäta så att man plogar vägarna när det behövs, tömmer sopkärlen när de är fulla, badar när det är tillräckligt varmt eller hittar en ledig parkeringsplats när man vill och behöver, säger Lars Norling.

Parallellt med den här utvecklingen arbetar bolaget under det här året vidare med anslutningar, i år med siktet inställt på cirka 1 300 villor, utöver de flerfamiljshus och arbetsplatser ServaNet räknar med att fiberansluta.

Vi kommer fortfarande att ha ett stort fokus på nyanslutningar. Men precis som förra året så behövs tillräckliga bidrag från staten och från EU för att få kalkylerna att gå ihop i de områden som kvarstår. Det är de mest utmanande områdena ekonomiskt. Tråkigt nog så är det ofta i dessa områden som fibern behövs som mest och vi gör alltid det vi kan för att möjliggöra en fiberutbyggnad, säger Lars Norling.

För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell, ServaNet: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Lars Norling, ServaNet: 060-658 55 77 / 070-647 04 38.

Kommunägda bolaget ServaNet återfinns idag i kommunerna; Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand i Västernorrland samt i Ragunda, Strömsund och Berg i Jämtland.


Om ServaNet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.

Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Affärsområdeschef ServaNet
Lars Norling