2021-03-29 09:23Pressmeddelande

Säkerhetshål gällande personuppgifter hos ServaNet

Under ett utvecklingsarbete av ServaNets ärendehanteringssystem upptäckte bolaget ett säkerhetshål gällande kunders personuppgifter. Säkerhetshålet är nu åtgärdat och risken att obehöriga, utanför bolagets organisation, kan ha kommit åt dessa personuppgifter bedöms som låg.

- Vi tar det på stort allvar och drog i handbromsen direkt när vi upptäckte säkerhetshålet genom att stänga ned systemet. Det finns dock inget som i nuläget tyder på intrång men vi var tvungna att ta det säkra före det osäkra här genom en direkt nedstängning, säger Rasmus Flodin, säkerhetschef på ServaNet.

De flesta av dessa personuppgifter finns redan allmänt tillgängliga via internet och betraktas inte som känsliga utifrån Dataskyddsförordningen.

- Trots detta så ser vi självklart väldigt allvarligt på det här och gör allt i vår makt för att minimera skadan och se till att inget liknande inträffar igen, säger Rasmus Flodin.

Efter en genomsökning av loggar och utförd riskanalys ser bolaget att personuppgifterna kan ha varit tillgängliga för obehöriga utanför organisationen, men bedömer risken som låg att personuppgifterna har kommit i orätta händer.

ServaNet ser detta som en personuppgiftsincident och har därför vidtagit de åtgärder som krävs. Information har även gått ut till de kunder som bolaget i dagsläget bedömer berörs av det inträffade.

- De kunder som trots detta känner oro är självklart välkomna att kontakta oss. Vi har förstärkt vår telefonväxel med ytterligare ett nummer in och med dedikerad personal för att kunna besvara den här typen av frågor så skyndsamt som möjligt. Parallellt så arbetar våra tekniker ihållande med att undersöka och åtgärda de brister vi identifierat och att hitta lösningar framåt, säger Linda Kinell Lindström, Kommunikationschef på ServaNet.


För mer information, kontakta:

Rasmus Flodin, Säkerhetschef ServaNet: 070-190 11 09.
Linda Kinell Lindström, Kommunikationschef ServaNet: 070-509 97 24.
Lars Norling, Affärsområdeschef ServaNet: 070-647 04 38.


Om ServaNet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Lars Norling
Affärsområdeschef ServaNet
Lars Norling