2023-02-16 05:06Pressmeddelande

Resultat över budget även 2022 – Fortsatt resa inom digitalisering, IoT, sensorteknik och smarta tjänster väntar under året

 

Med ett resultat på 4,5 miljoner kronor för 2022 gör Servanet ett bättre resultat än budget på 3,4 miljoner kronor.

− Det är roligt att vi har en stabil verksamhet såklart. Vi har en affär som senaste åren delvis börjat ta en ny riktning då många invånare i våra delägarkommuner nu är anslutna till fiber. Det gör att affärerna med befintliga kunder i fibernätet gällande högre tjänster och ett bredare tjänsteutbud inom smarta digitala lösningar har blivit allt fler. Men trots detta så står anslutningar för en viktig del av vårt resultat och det som sticker ut under fjolåret är den mängd flerfamiljshus som anslutit sig till oss, säger vd för Servanet Göran Sörell.

Av de villaanslutningar till fibernätet som Servanet bidrog med ifjol så är det så kallade förtätningar, en och en villa, som har tagit överhanden över tidigare års största affär, villaområden.

− Förtätningar kommer alltid att finnas som affär då folk flyttar och rör på sig. Och visst finns fortfarande områden med bostadshus kvar att ansluta, men de ligger ofta längre ut på landsbygden, är enormt kostnadsdrivande och kräver ekonomiskt tillskott via bidrag. Bidrag som vi år efter år söker men som tyvärr är svåra att få där vi har fiber nära och kan göra nytta. Det är tråkigt då det är just här som en god uppkoppling behövs som mest för att kunna bo och arbeta där man önskar, säger affärsområdeschef för Servanet Lars Norling.

Under 2022 anslöt bolaget dryga 1000 villor till fibernätet och kan nu räkna till så många som 35 000 anslutna privatkunder i de sex kommuner i Västernorrland och Jämtland där bolaget verkar.

 År 2023 räknar Servanet med att anslutna ytterligare cirka 900 villakunder till fibernätet samt flertalet flerfamiljshus och arbetsplatser.

Parallellt med detta så axlar nu Servanet mer och mer rollen som samarbetspartner till bland annat kommunala förvaltningar och fastighetsägare där bolaget bidrar till lösningar för att mäta exempelvis badvattentemperaturer, vattennivåer, inomhusklimat, snödjup, fukt, sopkärl och tillgång till parkeringsplatser. Bolaget bidrar även till smarta lösningar inom vård och omsorg där digital tillsyn inom olika vårdformer är ett viktigt inslag för både trygghet och ekonomi. 

 

För mer information, kontakta:

Vd Göran Sörell, ServaNet: 060-658 55 50 / 070-652 45 65.
Affärsområdeschef Lars Norling, ServaNet: 060-658 55 77 / 070-647 04 38.

 

Kommunägda bolaget Servanet återfinns idag i kommunerna; Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand i Västernorrlands län samt i Ragunda och Strömsund i Jämtlands län.


Om Servanet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.


Kontaktpersoner

Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Lars Norling
Affärsområdeschef Servanet
Lars Norling