2024-02-14 07:18Pressmeddelande

Kommunstyrelsebeslut tillsammans med tidigare bidrag banar väg för möjlighet till fortsatt utbyggnad av fiber till landsbygden

Sundsvalls kommunstyrelse beslutade i måndags om medfinansiering på 3,8 miljoner kronor för fiberutbyggnad till landsbygdsområdena Fanbyn-Ulvsjön och till Järkvissle-Västanå. Tillsammans med de tidigare beviljade bidragen från Tillväxtverket och Region Västernorrland har nu Servanet möjlighet att förse ytterligare cirka 90 hushåll på landsbygden med bredband. Kvarstår gör beslutet i Kommunfullmäktige i slutet av februari.

- Jag är mycket nöjd över beslutet i kommunstyrelsen. En fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden är avgörande för att ge förutsättningarna för människor och företag att leva och verka i hela Sundsvall, och en förutsättning för att skapa jobb och tillväxt i hela vår kommun, säger Hans Forsberg (C), ordförande för Service- och förvaltningsutskottet och Sundsvalls ägarrepresentant i Servanet.

Totalt har nu 57 fastigheter i Järkvissle-Västanå samt 32 fastigheter i Fanbyn-Ulvsjön möjlighet till fiber. En total bidragssumma på 22,2 miljoner kronor gör det möjligt, och beslutet i Sundsvalls kommunstyrelse öppnar för möjligheten att få samman de sista miljonerna som behövs för att få ekonomin att gå ihop.

Region Västernorrland står via sitt stöd ”utbyggnad av bredbandsinfrastruktur” för 10,1 miljoner kronor. Tillväxtverkets Europeiska regionala utvecklingsfond, Eruf, står för 8,3 miljoner kronor. Resterande 3,8 miljoner kronor beslutades i början av veckan i Sundsvalls kommunstyrelse och ska slutligen tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 26 februari.

- Det känns lovande. Med förra årets PTS-bidrag för utbyggnad till tio landsbygdsområden i våra delägarkommuner och nu detta så har vi möjlighet att göra skillnad i de områden där fibern behövs som mest, men där det är som mest utmanande. Sträckorna är långa och det svårt att få ihop en hållbar ekonomisk kalkyl, säger Göran Sörell vd för Servanet.

Servanets målsättning är att börja ta kontakt med kunder så snart det finns ett slutgiltigt beslut i Sundsvalls kommunfullmäktige.

- Vår plan är även att kunna starta utbyggnaden redan i år. Som vi alltid brukar påtala är det viktigt att man som fastighetsägare tar chansen att ansluta sig nu när möjligheten finns. Det är alltid svårare att ansluta i efterhand jämfört med när området projekteras i stort, och dessutom med bidrag. Värdeökningen på fastigheten är ytterligare en aspekt om man själv inte är intresserad av en fiberuppkoppling i nuläget, säger Lars Norling, affärsområdeschef på Servanet.För mer information, kontakta:
Hans Forsberg, (C), ordförande för Service- och förvaltningsutskottet och Sundsvalls ägarrepresentant för Servanet: 073-024 05 51.
Göran Sörell, vd Servanet: 070-652 45 65.
Lars Norling, affärsområdeschef Servanet: 070-647 04 38.
Tomas Isaksson, platschef Ragunda/Strömsund och ansvarig för bidragsansökningar Servanet: 072-146 78 88.
Birgitta Jännebring, Tillväxtverket, Regional tillväxt norra Sverige: 08 681 96 72.
Fredrik Bergman, Region Västernorrland, Regional utveckling: 076- 108 32 43. 


Om Servanet

Vi är det lokala, kommunala och trygga fibernätet för dig i södra och mellersta Norrland. Med en anslutning till vårt öppna stadsnät får du bredband som klarar hastigheter upp till 1 000 Mbit/s där flera av Sveriges ledande leverantörer konkurrerar om att erbjuda dig internet, telefoni och tv av högsta kvalitet.


Kontaktpersoner

Linda Kinell
Kommunikationschef
Linda Kinell
Göran Sörell
VD
Göran Sörell
Lars Norling
Affärsområdeschef Servanet
Lars Norling